Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ιδανικοί για καινούργια κτήρια και χαρακτηρίζονται από την γρήγορη και οικονομική εγκατάσταση τους.

Μηχανικοί Ανελκυστήρες

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες συνίσταται σε πολυώροφα κτήρια όπου οι απαιτήσεις για μεγάλες ταχύτητες και η συχνότερη κίνηση του ανελκυστήρα είναι δεδομένη.

Αναβατόρια ΑΜΕΑ

Mελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ανύψωσης με κάθισμα ή αμαξίδιο για άτομα με κινητικές δυσκολίες οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα τους στην πρόσβαση σε ορόφους.

Ανελκυστήρες M.R.L.

Ο ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας MRL εγκαθίσταται κυρίως σε πολυώροφα κτίρια, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανεξάρτητο χώρο μηχανοστασίου