Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ιδανικοί για καινούργια κτήρια και χαρακτηρίζονται από την γρήγορη και οικονομική εγκατάσταση τους.  Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες μεταφοράς ατόμων τοποθετούνται συνήθως σε κτίρια κατοικιών μέχρι 9 στάσεις, με ταχύτητα που μπορεί να κυμανθεί από 0,50m/sec έως και 1,00m/sec. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για μηχανοστάσιο, ο κινητήριος μηχανισμός και ο πίνακας του ανελκυστήρα τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο  το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου. Οι ανελκυστήρες αυτής της κατηγορίας, χαρακτηρίζονται από την γρήγορη εγκατάσταση τους και το ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα απεγκλωβισμού.

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα όπως  η ευελιξία τους στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου μια και η σύνδεση του μηχανοστασίου με το φρεάτιο είναι μόνο με ηλεκτρικά καλώδια και ένα εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα για την παροχή λαδιού προς το έμβολο. Άλλο πλεονέκτημα τους είναι ο απεγκλωβισμός στην περίπτωση προβλήματος του ηλεκτρικού ρεύματος (διακοπή και των τριών φάσεων κ.λ.π.). Προσφέρουν ασφάλεια και άνεση κατά τη μεταφορά, ποιότητα και στιβαρότητα της κατασκευής, ευκολία και οικονομικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. λόγω βλάβης ή σεισμού).