Ο ηλεκτρομηχανικός ανελκυστήρας MRL εγκαθίσταται κυρίως σε πολυώροφα κτίρια, όπου δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανεξάρτητο χώρο μηχανοστασίου. Βρίσκει εφαρμογή συνήθως σε κτίρια κατοικιών, σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης και σε νοσοκομεία/κλινικές. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο εύρος στην ανυψωτική ικανότητα, αφού μπορεί να ανυψώσει φορτίο έως και 5.000kg, χωρίς να υστερεί σε ταχύτητα ανύψωσης. Η συγκεκριμένη κατηγορία ανελκυστήρων, προσφέρει στους Αρχιτέκτονες – Πολιτικούς Μηχανικούς εξοικονόμηση κοινόχρηστου χώρου, άρα και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των κτιρίων. Ο μηχανικός ανελκυστήρας MRL, συνδυάζει την εξελιγμένη τεχνολογία της μηχανής gearless (χωρίς μειωτήρα στροφών) με inverter, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30% από τον συμβατικό μηχανικό ανελκυστήρα, καθώς ομαλή και αθόρυβη λειτουργιά.

atlasrlb