Το τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων «ΑΧΙΛΛΕΑΣ Θ. ΧΩΡΙΑΤΑΚΗΣ « αναλαμβάνει και εκτελεί όλες τις εργασίες πιστοποίησης που απαιτούνται «χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις» βάση της τρέχουσας νομοθεσίας, έχοντας στο πλευρό μας τις καλύτερες εταιρίες πιστοποίησης QCERT & EUROCERT.