Υδραυλικός Ανελκυστήρας:

Σε περίπτωση εγκλωβισμού από διακοπή ρεύματος:

Δεν κάνουμε καμία ενέργεια καθώς ο θάλαμος κατεβαίνει αυτόματα (με το άνοιγμα της βαλβίδας καθόλου) στην πλησιέστερη στάση (όροφο). Ο εγκλωβισμένος  ανοίγει χειροκίνητα την θύρα μόλις ο θάλαμος σταματήσει στον όροφο και εξέρχεται εκτός του θαλάμου.

Σε περίπτωση εγκλωβισμού από βλάβη:

 1. Πηγαίνουμε στο μηχανοστάσιο
 2. Κλείνουμε το γενικό διακόπτη κίνησης (όχι φωτισμού)
 3. Περιστρέψτε το μοχλό της χειροκίνητης βαλβίδας καθόδου.
 4. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς τα κάτω
 5. Όταν ο θάλαμος φτάσει ακριβώς στην πλησιέστερη προς τα κάτω στάση (σε συνεννόηση πάντα με τον εγκλωβισμένο) ελευθερώνουμε το μοχλό.
 6. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα την θύρα και εξέρχεται του θαλάμου.
 7. Αφήνετε τον γενικό διακόπτη κατεβασμένο και ειδοποιείτε άμεσα τον υπεύθυνο συντήρησης ανελκυστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ:

 1. Κλείνουμε το γενικό διακόπτη ρεύματος κίνηση (όχι φωτισμού) που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.
 2. Ανοίγουμε το φρένο της μηχανής με τον ειδικά προβλεπόμενο μοχλό.
 3. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε σιγά-σιγά το βολάν του κινητήρα με το χέρι προς την κατεύθυνση που συναντάμε μικρότερη δυσκολία (αυτό εξαρτάται από την θέση του θαλάμου στο φρεάτιο).
 4. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς την πλησιέστερη πόρτα.
 5. Όταν ο θάλαμος βρεθεί μπροστά ακριβώς στην πόρτα (πράγμα που επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα σημάδια επί των συρματοσχοίνων) κλείνουμε το φρένο. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τη θύρα και εξέρχεται του θαλάμου.
 6. Αφού πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός ελέγχουμε εάν όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες.
 7. Αφήνουμε τον γενικό διακόπτη κίνησης κατεβασμένο και ειδοποιούμε τον υπεύθυνο συντήρησης ανελκυστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ.