• Η χρήση του ανελκυστήρα απαγορεύεται στα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών χωρίς συνοδό. Κατά την είσοδο τους, την διάρκεια της διαδρομής αλλά και την έξοδο τους από τον ανελκυστήρα θα πρέπει να εποπτεύονται από ενήλικα.
  • Οι επιβάτες πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες που αφορούν τον αριθμό ατόμων και του μέγιστου ωφέλιμου φορτίου που αναγράφονται στις πινακίδες του ανελκυστήρα.
  • Αν ο ανελκυστήρας είναι «Ανελκυστήρας προσώπων» απαγορεύεται αυστηρά η φόρτωση του με φορτία όπως οικιακές συσκευές, καρότσια, ποδήλατα κ.τ.λ.
  • Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης δεν πρέπει να αγγίζονται οι πόρτες και τα τοιχώματα του φρεατίου.
  • Οι χρήστες πρέπει να είναι ήρεμοι κατά την ανάβαση ή κατάβαση και να μην κάνουν βίαιες κινήσεις που προκαλούν κραδασμό στον θάλαμο.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν την πλήρη ακινητοποίηση του θαλάμου πριν ανοίξουν τις πόρτες για να εισέλθουν ή εξέλθουν από αυτόν.
  • Οι χρήστες δεν πρέπει να πιέζουν άσκοπα το κόμβιο κινδύνου και το κόμβιο στάσης.
  • Σε περιπτώσεις εγκλωβισμού θα πρέπει να πιέσουν το κόμβιο κινδύνου και να παραμείνουν ψύχραιμοι μέχρι να γίνει ο απεγκλωβισμός τους. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι κανένας κίνδυνος δεν υφίσταται μιας και ο χώρος αερίζεται επαρκώς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσουν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.