Μετά τη μελέτη του ανελκυστήρα σας πραγματοποιείται η εγκατάσταση τοποθετώντας προεπιλεγμένα υλικά άριστης ποιότητας που θέτουν τον ανελκυστήρα σε λειτουργία από τους έμπειρους αδειούχους ηλεκτροτεχνίτες ανελκυστήρων Δ’ κατηγορίας.